Strona główna
O nas
Aktualności
Kontakt
Jak pomóc?
Jak uniknąć problemów?
Statut stowarzyszenia
Nasza historia
Dla dziennikarzy
Do pobrania
Nasi partnerzy
Ciekawe linki
Galeria zdjęć
Nasze forum
Relacje video
Polecamy nasze Forum

Nowości na e-mail:


Pełna wersja naszego Statutu jest do pobrania tutaj (plik PDF)

Nasze cele statutowe:

 1. Pomoc osobom, które zawarły umowy o wybudowanie i sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku S3 położonym przy ul.Nieborowskiej 34 w Gdańsku ze spółką BMR NOVA Sp. z o.o., dotrzymały wszystkich warunków umownych (w szczególności dokonały płatności za lokale mieszkalne zgodnie z warunkami umowy) i są poszkodowane z powodu nie wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie spółki BMR NOVA Sp. z o.o. Osoby te w dalszej części Statutu są zwane jako Osoby Poszkodowane przez BMR NOVA.
 2. Działalność informacyjna i edukacyjna dotycząca możliwych skutków i ryzyk związanych z funkcjonowaniem nierzetelnych firm zajmujących się działalnością deweloperską oraz sposobów zabezpieczenia się klientów przed nimi.
 3. Doradztwo i dzielenie się doświadczeniem z osobami, które podpisały umowy z firmami deweloperskimi i mają problemy z wyegzekwowaniem prawidłowej realizacji umowy.
 4. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i innych mających na celu ochronę interesów klientów firm deweloperskich.
 5. Poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Nieborowskiej w Gdańsku oraz pobliskich osiedli i całej dzielnicy.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
 1. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie wspólnej obsługi prawnej dla Osób Poszkodowanych przez BMR NOVA.
 3. Reprezentowanie na zewnątrz wspólnych interesów Osób Poszkodowanych przez BMR NOVA przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Pomoc w oddłużeniu nieruchomości przy ul.Nieborowskiej 34 w Gdańsku z obciążeń hipotecznych nie związanych z kredytowaniem zakupu mieszkań przez Osoby Poszkodowane przez BMR NOVA, a wynikające z długów BMR NOVA wobec innych wierzycieli.
 5. Kontakty z osobami, organizacjami i instytucjami, które mogą mieć wpływ na realizację celów Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie strony internetowej.
 7. Kontakty z mediami.
 8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 9. Współpracę i integrację z mieszkańcami ul.Nieborowskiej w Gdańsku oraz okolicznych osiedli.
 10. Udział w inicjatywach dotyczących zagospodarowania i organizacji okolic ul.Nieborowskiej w Gdańsku, pobliskich osiedli oraz całej dzielnicy.
 
© copyright 2007 template author